Во Албанија живеат над 6 илјади Иранци

Во Албанија живеат над 6 илјади Иранци

Расте бројот на странски државијани кои бараат да работаат и живеат во Албанија . Според албанскиот Институт за статистика ИНСТАТ , бројот на странците коиивеат и работаат во Албанија е 14 илјади а најмногу дозволи за работа и ѓивеење во последните две години имаат добиени дрѓавијани на Иран и тоа 6 илјади.

Според албанскиот весник ,, Експрес,, не станува збор за емигранти туку дисиденти наљ режимот на Иран кои во Албанија се пристигнати во согласност со еден договор на Тирана со Вашингтон .

По Иранците најголем број на апликанти за престој во Албанија се италјанците и косоварите и турците . Во Албанија според весникот ,,тема ,, официјалните статистики говорат дека работаат и живеат и 15о македонски држацијани .

Половина од странците кои аплицираат за довивање на дозвола за престој во Албанија тоа го прават заради работа , студирање и реализирање на хуманитарни активности . Истите извори наведуваат дека минатата година во земјата о,5 насто од вкупното население биле резиденти со дозвола за работа .

Минатата година азил во Албанија побарале 44оо странски државијани и тоа пред се од Сирија , Пакистан и Ирак. Оваа бројка е 14 пати поголема во според со пред една година .

КМ