ВИДЕО: Живот со ХИВ - 26-годишната Ана е мајка на 2 деца, живее со ХИВ веќе 10 години...

ВИДЕО: Живот со ХИВ - 26-годишната Ана е мајка на 2 деца, живее со ХИВ веќе 10 години...

„Ако споделуваме знаења и информации, и ако зборувањето за ХИВ не е тајна, ако стане нормална и отворена тема за разговор, тогаш повеќе и нема потреба од табу и стигма.“

Оваа порака ни ја пренесува 26 годишната гласноговорна Ана, мајка на 2 деца, која живее со ХИВ веќе 10 години.

Погледнете ја приказната на ХЕРА за оваа прекрасна, храбра и активна жена.

Живот со ХИВ – серија лични приказни на луѓе кои живеат со ХИВ

„Ако споделуваме знаења и информации, и ако зборувањето за ХИВ не е тајна, ако стане нормална и отворена тема за разговор, тогаш повеќе и нема потреба од табу и стигма.“ Оваа порака ни ја пренесува 26 годишната гласноговорна Ана, мајка на 2 деца, која живее со ХИВ веќе 10 години. Погледнете ја приказната на оваа прекрасна, храбра и активна жена.

Posted by HERA on Недела, 24 ноември 2019