Тимјаник држава

Тимјаник држава

Засрамете се сите вие што сакате да им забраните на зависниците од наркотици да се ЛЕЧАТ! Зависноста е БОЛЕСТ и имаат ПРАВО да се лечат!

Да не се лечат во Кисела Вода, да не се лечат во Аеродром, да не се лечат во Гази Баба, да се лечат некаде „на друго место“. Ако не па да ги оставиме да умрат! Тимјаник држава.

Слободан Јаќоски