Прво издание на фестивалот „Недела на излозите“

Прво издание на фестивалот „Недела на излозите“
Во Скопје вечер ќе биде отворено првото издание на фестивалот „Недела на излозите“ (Window Displays Week).
Фестивалот „Недела на излозите“ е поддржан од Амбасадата на Швајцарија.
На отворање на фестивалот во реторанот „Пелистер“ предвидено е да се обратат амбасадорката на Швајцарија Сибил Зутер Техада и на основачите на фестивалот Кристина Глигоровска, Искра Јанковска Михајловска и Лидија Георгиева.