Мацедонише цуштенде и во 21 век

Мацедонише цуштенде и во 21 век

Загадочно замрсени работи кои не можат да се одмрсат, е толкувањето на позајмениот наслов на овој текст, искажан за македонските состојби во почетокот на 20 век во Германија и во цела Европа. Македонците во изминатите сто години не се потрудија доволно да избледне оваа оценка и да се измени кон поарно во европската јавност. Секогаш кога ќе се постигне некој успех со што ќе се подобри и подразјасни сликата за Македонија кај обичниот Европеец, ќе се направи некое големо злодело кое ќе ја шокира не само Европа, туку многу пошироко и ќе ги предупреди европските и светските државници, влади, институции, а најмногу граѓаните на тие земји да бидат попретпазливи во доближувањето на ова парче на Балканот кон европското семејство.

Па така, ќе биде повеќе од еден век како населението на Европа повеќе страхува од Балканот, отколку од азиските и африканските бегалци и емигранти. Стравот од Западен Балкан им ги врзува рацете на нивните политичари, дури и во моменти кога процесите на евроатлантските интеграции се далеку одминати напред во целиот регион. Ако тогаш „мацедонише цуштенде“ означувало заостанатост, балканштина и примитивизам, синоним за најконспиративни тајни револуционерни организации кои вршат убиства и атентати на своите први учени луѓе школувани на Запад, денес на почетокот на третата декада од 21 век повторно македонските состојби се толку замрсени што секој обид да се одмрсат се чини невозможен и залуден.

Колумната на Ерол Ризаов во целост прочитајте ја тука