Џафери ја извести надлежната комисија дека Груевски е отсутен повеќе од шест месеци

Џафери ја извести надлежната комисија дека Груевски е отсутен повеќе од шест месеци
15.05.19   14:33

Прочитано : 102

Print This Article

Претседателот на Собранието Талат Џафери испрати допис до Комисијата за мандатно-имунитетни прашања дека пратеникот Никола Груевски  неоправдано бил отсутен од седниците повеќе од шест месеци, информират собраниските служби.

Според членот 59 од Деловникот,предлог за одземање на мандатот на пратеник поднесува Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, во рок од 15 дена од денот на добивањето на известувањето од претседателот на Собранието

Член 59 (1) За пратеникот осуден за кривично или друго казниво дело што го прави недостоен за вршење на пратеничката функција, известување до претседателот на Собранието доставува судот кој ја изрекол казната. Претседателот известувањето веднаш го доставува до Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања. (2) За пратеникот кој неоправдано отсуствувал од седниците на Собранието повеќе од шест месеца, претседателот на Собранието ја известува Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања. (3) Предлог за одземање на мандатот на пратеник во случаите од ставовите 1 и 2 на овој член, поднесува Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, во рок од 15 дена од денот на добивањето на известувањето од претседателот на Собранието. (4) По предлогот на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања за одземање на мандатот на пратеникот, Собранието води претрес на првата наредна седница. (5) Претресот може да заврши со донесување одлука за одземање на мандатот на пратеникот или со заклучок дека нема елементи за одземање на мандатот на пратеникот.

  Категории: